واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

دیوار جیغ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 03 اسفند 1393
  • دیوار جیغ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

به منظور تبادل افکار و افزایش تعاملات و بیان نظرات و احساسات دانشجویان و طرح نمودن خواسته های دانشجویان با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دل نوشته های دانشجویان بر دیوار جیغ این بار با موضوع نتیجه مذاکرات هسته ای در واحد برگزار گردید.

تاکنون موضوعات مطرح شده در دیوار جیغ؛ ازدواج و مشکلات دانشجویی و نتیجه مذاکرات هسته ای بوده است که تعداد قابل توجهی از دانشجویان نظرات و پیشنهادات خود را بیان نموده و به مبحث و تبادل نظر پرداختند.