واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 02 اسفند 1393
  • دکتر میرزاده: فضای نشاط سیاسی، ضد امنیتی و علمی دانشگاه آزاد ادامه یابد/ از حاشیه پردازی و جناح بازی در دانشگاه آزاد اسلامی بپرهیزید

دومین روز از اجلاس شورای مرکزی با سخنرانی آیت الله سید حسن خمینی پایان یافتٰ در این همایش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد وظایف واحدهای دانشگاه و همچنین اهمیت پیشرفت توامان در سه حوزه فرهنگٰ اقتصاد و دانش صحبت کرد. دکتر حمید میرزاده در این مراسم به لزوم استخدام هیات علمی تمام وقت و حفظ نشاط علمی و فرهنگی دانشگاه تاکید کرد و دانشگاهیان را از حاشیه پردازی و سیاسی بازی در دانشگاه بر حذر داشت.


رئیس دانشگاه آزاداسلامی در ابتدای این جلسه گفت: ما بنا داریم مجموعه مباحث کمیسیون ها را به آیین نامه تبدیل کنیم تا در سال آینده ارزیابی از تصمیمات این مجموعه داشته باشیم.