واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 22 دی 1393
  • راه اندازی سامانه دریافت فیش حقوقی تحت وب

دکتر سید امیرحسین گرکانی رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد پردیس از اجرایی شدن پروژه "سامانه فیش حقوقی" تحت اینترنت بصورت داخل و بیرون شبکه ای در این واحد دانشگاهی خبر داد و تاکید کرد: با استفاده از این سامانه دیگر نیازی به حضور فیزیکی جهت دریافت فیش حقوقی نمیباشد و در صورت نیاز اعضای هیات علمی و کارمندان از هر مکانی میتوانند فیش حقوقی خود را مشاهده و از آن یک نسخه چاپی تهیه کنند. این سامانه قابلیت مشاهده و گزارشگیری از فیش حقوقی ماه های گذشته بصورت تفکیکی را نیز دارا می باشد که به کارمندان قابلیت مرور پرونده کاری شان را نیز می دهد. وی در ادامه افزود کارکنان و اعضای هیئت علمی به منظور دریافت فیش حقوق به سایت دانشگاه قسمت معاونت اداری و مالی مراجعه نمایند.