واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 17 دی 1393
  • تمدید حکم رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد پردیس به مدت 2 سال دیگر

سرکار خانم دکتر فرح حبیب ریاست محترم واحد پردیس طی حکمی جناب آقای دکتر امیرحسین گرکانی را به مدت 2 سال دیگر به عنوان رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد منصوب نمودند؛ متن حکم ابلاغی به شرح ذیل می باشد:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر  امیرحسین  گرکانی

سلام علیکم

 نظر به حسن سابقه و تخصص و به استناد مجوز شماره 08/13724 مورخ 1393/10/03 مشاور محترم ریاست دانشگاه و معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، همچنین مصوبه  مورخ 1393/09/29 شورای انتصابات استانی و در ادامه حکم شماره 3647-08/11  مورخ  1393/07/15، به مدت 2 سال دیگر به عنوان رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد پردیس منصوب می شوید.ضروری است ضمن هماهنگی کامل با اینجانب، طبق ضوابط سازمانی و در جهت رعایت صرفه و صلاح واحد انجام وظیفه نمایید.

امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انجام امور محوله و پیشبرد اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.

دکتر فرح حبیب

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس