واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399

اخبار دانشگاه

بازدید از پزشکی قانونی کشور
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 08 تیر 1393
  • بازدید از پزشکی قانونی کشور

  • بازدید دانشجویان رشته حقوق از پزشکی قانونی و  پزشکی قانونی
بازدید دانشجویان رشته حقوق از پزشکی قانونی و  پزشکی قانونی(15/03/ 93)
دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس با حضور در مجلس شورای اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور به بازدید از این اماکن پرداختند.