واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 مرداد 1399

افتخارات پژوهشی

  • جزییات خبر / افتخارات پژوهشی
  • 08 دی 1393
  • مقام های کسب شده در مسابقات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس