واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 مرداد 1399

اخبار

كسب مقام سوم دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي در مسابقات كشتي ازاد دانشجويان دانشگاه هاي تهران در دی ماه 93
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه, افتخارات ورزشی
  • 09 دی 1393
  • كسب مقام سوم دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي در مسابقات كشتي ازاد دانشجويان دانشگاه هاي تهران در دی ماه 93

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاههاي تهران كه در دانشگاه ازاد اسلامي واحد رودهن برگزار گرديد. موفق به کسب مقام سومی در بخش انفرادي و کسب مقام ششم در بخش تیمی شدند. در اين مسابقه اقايان علی نبی قنبری در وزن 86 کیلو گرم و محمد نثاری در وزن +125 کیلو گرم موفق به کسب مقام سوم شدند.