واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 بهمن 1400

اخبار

به مناسبت هفته پژوهش دوره ای با عنوان "نقد و بررسي لايحه جديد حقوق تجارت" برگزار کردید
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه, پژوهش
  • 28 آذر 1393
  • به مناسبت هفته پژوهش دوره ای با عنوان "نقد و بررسي لايحه جديد حقوق تجارت" برگزار کردید

عنوان:نقد و بررسي لايحه جديد حقوق تجارت

مدرس: دکتر پاسبان

دکتر محمد رضا پاسبان عضو مرکز تحقیقات استراتژیک و مدیر گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و از حقوقدانان شرکت کننده در تدوین لایحه جدید قانون تجارت به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی پردیس حضور یافته و به نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت پرداختند. کهنه بودن قوانین تجارت فعلی، عدم تطابق با مقررات نظام تجارت جهانی، پراکنده بودن قوانین و عدم پیش بینی مسائل جدید، ضرورت تدوین لایحه جدید قانون تجارت را ایجاد نموده است. بدلیل وجود مشکلاتی لایحه فعلی مورد تصویب و تأیید شورای نگهبان قرار نگرقته است اما این امر ضرورت ایجاد قانون جدید و همراه با مقررات جهانی را از بین نبرده است. البته لایحه فعلی قدمهایی موثر در مسیر تدوین قانون در اینده برداشته است و بحث ها و نکات  جالبی در خلال  مذاکرات تدوین مطرح گشته است.