واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 بهمن 1400

اخبار

به مناسبت هفته پژوهش دوره ای با عنوان " تجدید ساختار در سیستم های قدرت" برگزار گردید.
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه, پژوهش
  • 28 آذر 1393
  • به مناسبت هفته پژوهش دوره ای با عنوان " تجدید ساختار در سیستم های قدرت" برگزار گردید.

عنوان دوره: تجدید ساختار در سیستم های قدرت

مدرس: جناب آقای دکتر محسن کیا

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس         

تجدید ساختار در سیستم قدرت را می­توان حرکت به سمت خصوصی سازی و مشارکت رقابتی تولید و مصرف در بازار برق نامید. با تجدید ساختار در سیستم قدرت، قوانین بهره برداری و برنامه ریزی سیستم تماماً تغییر خواهد کرد. بازیگران اصلی بازار برق در فضای تجدید ساختار شامل شرکت­های تولیدی (Genco )، شرکت­های انتقال ( Teransca )، شرکت­های توزیع (Disco ) و بهره بردار مسقل سیستم (Iso ) هستند. در این سمینار به معرفی خلاصه مدل­های مختلف بازار، نحوه قیمیت گذاری انرژی، نحوه قیمت گذاری استفاده از خطوط انتقال و روش­های مدیریت مصرف ( DR) در فضای تجدید ساختار یافته پرداخته شد.