واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 بهمن 1400

اخبار

به مناسبت هفته پژوهش دوره ای با عنوان " مدیریت پسماند به عنوان یکی از معضلات زیست شهری " برگزار گردید.
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه, پژوهش
  • 28 آذر 1393
  • به مناسبت هفته پژوهش دوره ای با عنوان " مدیریت پسماند به عنوان یکی از معضلات زیست شهری " برگزار گردید.

عنوان دوره: مدیریت پسماند به عنوان یکی از معضلات زیست شهری

مدرس: جناب آقای دکتر حمیدرضا کمالان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران گروه مهندسی عمران   

در این دوره به بحث در خصوص مسایل زیست محیطی در شرایط فعلی پرداختند و سپس به تاریخچه پیدایش سازمان­های حفاظت محیط زیست، محیط زیست انسانی، توسعه پایدار و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و ارتباط آن با پسماند اشاره نمودند.

تعریف پسماند و قوانین مرتبط و تشریح چرخه مدیریت پسماند از لحظه تولید، نگهداری، جمع آوری و انتقال و امحای نهایی و دفن بهداشتی از دیگر موارد مورد اشاره ایشان بود. در این دوره به تشریح درآمدزایی از پسماند شامل بازیافت و استحمال انرژی پرداختند و  در پایان با طرح این پرسش که آیا تفکیک از مبدا طرح خوبی است؟ در خصوص ارزیابی چرخه حیات مباحثی ارائه گردید.