واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 بهمن 1400

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه, پژوهش
  • 28 آذر 1393
  • به مناسبت هفته پژوهش دوره ای با عنوان " تحلیل ساختار شوراهای حل اختلاف در تطبیق با سیاست جنایی مشارکتی" برگزار گردید.

عنوان دوره: تحلیل ساختار شوراهای حل اختلاف در تطبیق با سیاست جنایی مشارکتی
مدرس: سرکار خانم دکتر نغمه فرهود
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
استفاده از پتانسیل ارزشمندی به نام مردم در حل و فصل اختلافات سبب شد تا در آغازین تجربه¬های قانون گذاری نیز به آن توجه شود. خانه های انصاف و شورای داوری 1344 نمونه موفقی از آن است، لیکن این مهم بعد از انقلاب تا سال 1373 تشکیل دادگاه های مسکوت ماند و در نهایت با تصویب شوراهای حل اختلاف 1387 وارد مسیر تازه ای شد مسیری که اگرچه از فلسفه شکل گیری خود فاصله بسیار گرفته لیکن حداقل حسن آن این است که توانسته بخشی از بار دادگستری را به زمین بگذارد. در این دوره به تحلیل ساختار شوراهای حل اختلاف در تطبیق با سیاست جنایی مشارکتی پرداخته شد.