واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 بهمن 1400

اخبار

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشی جایگاه ایده و کانسپت در آموزش طراحی معماری برگزار گردید
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه, پژوهش
  • 25 آذر 1393
  • به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشی جایگاه ایده و کانسپت در آموزش طراحی معماری برگزار گردید

 عنوان:جایگاه ایده و کانسپت در آموزش طراحی معماری

مدرس: خانم دکتر نسیم اشرافی

شناخت جهان بینی در هر دوره و مکتبس و به دنبال آن ایدئولوژی آن مکتب نشان دهنده میزان ماندگاری آثار هنری آن دوره را مشخص می کند. واژه کانسپت از جمله مفاهیمی است که ریشه در جهانبینی غربی معاصر دارد و برخاسته از ذهنیات فرد گرایی هنرمند غربی است که سنخیتی با مکتب ایرانی و اسلامی ندارد چرا که در هنر ایرانی اسلامی آنچه هدف هنرمند است حقیقت وجودی اثر است نه صور خیالی هنرمند. خانم دکتر اشرافی در این دوره ناکید نمودند ورود واژه کانسپت به هنر اسلامی و ایرانی نه تنها در پیشرفت این هنر موثر نخواهد بود بلکه مسیر و هدف این هنر این مرز و بوم را به سرگردانی خواهد برد.