واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 08 بهمن 1400

اخبار

نمایش فیلم غبار شهر به مناسبت هفته پژوهش
روز سه شنبه ٢٥ اذر ماه ١٣٩٣ دومين نمايشگاه اثار دانشجويان كارشناسي مهندسي شهرسازي به همرا ه نمايش فيلم با عنوان "غبار شهر" تهيه شده توسط دلنشجويان طرح شهرسازي (١) ، با دبيري علمي جناب اقاي مهندس ارش سهرابي ، معمار و مدرس مدعو گروه مهندسي شهرسازي در محل دانشگاه ازاد اسلامي واحد پرديس و  
با حضور سركار خانم دکترالهام امینی، مدير گروه و دبيرخانه اجرايي نمايشگاه  و عده ي كثيري از دانشجويان برگزار شد.
٧ فیلم برتر دانشجویان شهرسازی در درس طرح شهرسازي (١) ضمن معرفی مناطق خاصی از تهران ، به تحلیل و شناخت نقاط قوت و ضعف این مناطق پرداختند. هدف از انجام چنين فعالیتهای إز پیش طرح ریزی شده ای افزايش انگيزه یادگیری دردانشجويان و جهت دادن به امر اموزش شهرسازي  است.