واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 06 مهر 1399

اخبار

هفدهمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گزاری با حضور سرپرست واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 25 آبان 1393
  • هفدهمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گزاری با حضور سرپرست واحد پردیس

در هفدهمین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گزاری که به ریاست جناب آقای دکتر میرزاده تشکیل گردید ابتدا دکتر ثمری گزارشی از تشکیل این شوراها در 30 استان کشور و هم چنین واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور که با همکاری پارک های فناوری استان ها اقدام به راه اندازی مرکز رشد نموده اند ارائه کردند و در راستای توسعه کارآفرینی مبتنی بر دانش؛ چشم اندازی از آینده این مراکز با توجه به اضافه شدن معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به" جمع کارگزاران تأیید شرکت های دانش بنیان" ارائه نمودند که تا سال 1396، 150 مرکز رشد و 800 شرکت دانش بنیان دیده شده است و که مقرر گردید در تمام واحدها بخش هایی جهت استقرار مراکز رشد ملحوظ گردد. در این جلسه دو پروژه مهم مجوز تأسیس 2 مورد پارک علم و فن آور و دانش بنیان در استان تهران یکی در اراضی گرم دره از واحد تهران مرکز و دیگری از واحد پردیس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.