واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 06 مهر 1399

اخبار

  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 05 آبان 1393
  • تشکیل جلسه شورای اداری مالی دانشگاه با حضور روسای واحدهای تهران

این جلسه با حضور مهندس ابریشمی نیا معاون محترم اداری مالی دانشگاه، دکتر احسانی(معاون اجرایی)، نصیری(مدیرکل امور منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه، دکتر امیری(سرپرست خزانه­داری)، دکتر نوابخش(مشاور ریاست و معاون هماهنگی استان تهران) و روسای واحدها و مراکز استان تهران برگزار گردید. ابتدا معاونت محترم گزارشی از عملکرد حوزه ذیربط مبنی بر افزایش حقوق اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی؛ طرح تغییر مبنای اضافه کار، طرح افزایش بن ها، طرح تقدیر از بازنشستگان، افزایش مبلغ وام کارکنان و حذف وثیقه وام اعضاء هیئت علمی و طرح حذف سقف بازنشستگی حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ارائه نمودند و در ادامه روسای واحدهای تهران به طرح مشکلات خود در رابطه با نیروهای سازمانی پرداختند. در این رابطه شاخص نسبت کارکنان به دانشجویان در واحد پردیس طبق آمار سال 92 ، 1/104 بوده است که کمبود محرز نیروی کار و پرسنل اداری را نمایش می دهد و با توجه به افزایش دانشجو به سال 93 و افتتاح ساختمان جدید آموزشی به مساحت 12/000 متر مربع این نسبت به  1/120 تقلیل یافته که نمایشگر وضعیت بحرانی واحد در رابطه با نیروی انسانی است که با توجه به سیاست کلان جا به جایی نیروها بین واحدها در راستای تعدیل نیروی انسانی و سازماندهی نیروها به جای جذب نیروی جدید و تجدید نظر در پست های سازمانی واحدها و اینکه واحد رودهن واجد نیروی کار مازاد می باشد، مقرر گردید جلسه جداگانه ای در واحد رودهن تشکیل گردد و نسبت به جا به جایی نیروها بین واحدهای متقاضی پرسنل منجمله واحد پردیس (که به منظور حرکت در راستای سیاست های کلان دانشگاه در تعاملی سازنده با واحد رودهن جهت گیری نموده است) و با واحد رودهن تصمیم گیری به عمل آید. در این جلسه هم چنین در مورد اشتغال به تحصیل کارکنان که باید با تأیید رئیس واحد و در رابطه با ارتقاء شغلی و در حوزه مورد تصدی متقاضیان باشد بحث و تصمیم گیری شد.