واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

معماری

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری می رساند برنامه کلاسها از روز شنبه مورخ 93/8/10 آغاز می گردد. جهت مشاهده برنامه درسی به اتوماسیون آموزش مراجعه فرمایید.