واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 مرداد 1399

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان عزیز

جهت دریافت تخفیفات دانشجویی از تاریخ 93/8/6 الی 93/9/6 به امور مالی دانشجویی آقای قلی پور مراجعه نمایید.