واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 مرداد 1399

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مهندسی مکانیک

کلاس های آزمایشگاه دانشجویان روزهای چهارشنبه در دانشگاه شهید رجایی تشکیل خواهد شد.

خواهشمند است جهت گروه بندی کلاس ها ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 93/08/07 در محل دانشگاه شهید رجایی حضور داشته باشند .

ضمنا جهت گروه بندی اولیه تا روز 93/08/05 به کارشناس گروه مراجعه نمایید.

جهت اطلاع بیشتر به کارشناس گروه مراجعه فرمایید.