واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 مرداد 1399

اطلاعیه ها

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 02 مهر 1393
  • کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مديريت کسب و کار

کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مديريت کسب و کار، با هدف ارائه آخرين يافته  هاي حوزه مديريت و سازمان و ارتقاء مهارت هاي مديريتي در روز پنج شنبه مورخ 1393/08/29 در سالن همايش دانشکده اقتصاد ،مديريت و بازرگاني دانشگاه تبريز برگزار خواهد شد.

براي کسب اطلاعات بيشتر به وب سايت همايش به آدرس   www.ndmconf.ir مراجعه نماييد.

 

مهلت ارسال مقالات: 20 مهر ماه 1393

اعلام نتايج داوري : 30 مهرماه 1393

مهلت ثبت نام : 5 آبان ماه 1393

تاريخ برگزاري کنفرانس : 29 آبان ماه 1393