واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 مرداد 1399

اطلاعیه ها

  • جزییات خبر / اطلاعیه ها
  • 02 مهر 1393
  • برگزاري مسابقه روز ملي بتن

مسابقه ملي بتن با همکاري انجمن بتن ايران  در تاريخ 93/07/03 توسط  واحد نجف آباد برگزار خواهد شد.

براي کسب اطلااعات بيشتر و ثبت نام به وب سايت انجمن بتن ايران به نشاني www.ici.ir  مراجعه نماييد.