واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 20 مرداد 1399

اطلاعیه ها

دانشجویانی که تعیین گرایش کرده اند بایستی حتما دروس سبد را از سبد مربوط به شرح زیر انتخاب نمایید.

 گرایش حرارت و سیالات
جامدات( طراحی جامدات/ دینامیک و کنترل / ساخت و تولید)     
 توربو ماشین
شناخت فلزات صنعتی 
 سیستمهای انتقال آب
تکنولوژی روشهای جوشکاری 
طراحی سیستمهای تبرید و سرد خانه  مقدمه ای بر کنترل فازی و محاسبات نرم 
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع  سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک 
 نیروگاه ها
مقدمه ای بر مکاترونیک 
  پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات 

در صورتی که دانشجو درسی را از سبد گرایش دیگر انتخاب نماید، درس مربوطه برای او در محاسبه دروس سبد منظور نشده و در صورت حذف درس خود دانشجو مسئول خواهد بود.