واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 مرداد 1400

فرم ها

                                                                    دانلود اپلیکیشن موبایل مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی

فرم ها » فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی
  
ترتیب براساس:
  گروه نام بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ دانلود فایل  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی انتخاب دانشجوی نمونه سال 98 انتخاب دانشجوی نمونه سال 98 انتخاب دانشجوی نمونه سال 98  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی شيوه نامه تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي غير پزشكي 30/47556 98/12/01  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی تبديل شيوه تحصيل دانشجويان كارشناسي ارشد از آموزشي و پژوهشي به آموزشي 30/74556 98/12/01  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی بخشنامه تاریخ فراغت از تحصیل 30/39979 97/7/18  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی دستورالعمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازاد بر سرفصل دروس 30/45209 97/08/07  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی تکمیل و اصلاح ماده 7 و8 شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد نامه آموزشی 30/10196 97/02/31  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی شیوه نامه دوره دکتری تخصصی رشته های غیر پزشکی 30/52193 96/08/24  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی شیوه نامه ارزبابی جامع دوره دکتری تخصصی 30/82634 95/11/12  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد 10/47581 95/07/10  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آئين نامه آموزشي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي سال 95 به بعد 10/47581 95/07/10  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی بخشنامه دستورالعمل کمیسیون موارد خاص 10/4273 95/01/25  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی مفاد ماده 13 آئین نامه آموزشی 36/467885 88/12/15  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی معادل سازي-مدارک معادل 30/21595 1394/04/04  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی هزينه نقل و انتقال دانشجويي 42/15319 1394/03/18  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی سنوات نظام وظيفه 42/75732 1393/12/10  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در مورد تربیت بدنی 1 و 2 30/100742 1393/11/16  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آيين نامه تشکل ها 45/85298 1393/09/16  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی ادامه تحصيل دانشجويان انصرافي 10/52015 1393/05/14  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی ادامه تحصيل دانشجويان انصرافي 10/52015 1393/05/14  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی ،کارشناسی پیوسته ،ناپیوسته ، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی 10/25081 1393/02/10  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی معادل سازي 36/363393 1387/10/26  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/10/25  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی نکات ضروری آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آئین نامه انضباطی  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آیین نامه آموزشی  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی فرم مراحل ثبت نام  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی فرم درخواست سرویس ایاب و ذهاب  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی فرم درخواست تصویب عنوان طرح نهایی (پروژه)  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی انتخاب دانشجوی نمونه  
صندوق رفاه دانشجویان (6)
فرم های پروپوزال و پایان نامه (3)
فرم های ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود (5)
آیین نامه های پایان نامه ارشد (20)
فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو (24)
فرم و آيين نامه هاي فرهنگي (3)
فرم ها و آیین نامه های اداری مالی (13)
فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی (30)
فرم ها و آیین نامه های پژوهشی (39)
فرم ها و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی (1)