دانلود اپلیکیشن موبایل مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق رفاه دانشجویان (6)
فرم های پروپوزال و پایان نامه (2)
فرم های ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود (5)
آیین نامه های پایان نامه ارشد (20)
فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو (21)
فرم و آيين نامه هاي فرهنگي (3)
فرم ها و آیین نامه های اداری مالی (13)
فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی (18)
فرم ها و آیین نامه های پژوهشی (38)
  
  گروه نام بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ دانلود فایل  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی مجموعه مقررات حوزه پژوهش و فناوری 99/99/99  
  فرم های پروپوزال و پایان نامه فرم های پایان نامه 96  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آئين نامه آموزشي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي سال 95 به بعد 10/47581 95/07/10  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری 70/43121 95/06/23  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی پرسشنامه هفدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده 95/06/22  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی دستورالعمل امتیازدهی پژوهشگر برتر 95/06/22  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد معرفی فرصت های شغلی،انجام کارآموزی و پایان نامه دانشجویان در پارک فناوری پردیس 95/06/01  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد بخشنامه يكسان سازي مقررات به منظور جلوگيري از تفسيرهاي متعدد در خصوص حداقل نمره قبولي و مشروط آزمون هاي زبان مورد تاييد 30/34325 95/05/20  
  فرم های پروپوزال و پایان نامه فرم نگارش پایان نامه 95  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی فرم ها و آئین نامه های هفته پژوهش 1397 1397/09/07  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی بخشنامه تشویق مقالات 67577/73/ص/96 1396/10/27  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو نحوه تاثیر امتیازات مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تدریس اساتید درس وصیت نامه در ارتقاء اعضای هیات علمی 30/29922 1395/04/28  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو اختصاص کد شناسه تدریس به اعضای هیئت علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدرسین حق التدریس 29/918/30 1395/04/28  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو مجاز بودن ادامه تحصیل مربیان در شبکه بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی 30/29919 1395/04/28  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي 10/27637 1395/04/15  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی بخشنامه شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيأت علمي 70/27263 1395/04/14  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 30/14179 1395/02/27  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو بخشنامه تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 10/14180 1395/02/27  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی بخشنامه فرصت مطالعاتي دانشگاه آزاد اسلامي 70/4078 1395/01/25  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی حمايت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامي 70/96510 1394/12/08  
جستجو

نام بخشنامه

تاریخ بخشنامه

شماره بخشنامه