واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 27 دی 1398

فرم ها

                                                                    دانلود اپلیکیشن موبایل مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی

  
  گروه نام بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ دانلود فایل  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی مجموعه مقررات حوزه پژوهش و فناوری 99/99/99  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی بخشنامه تاریخ فراغت از تحصیل 30/39979 97/7/18  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی 10/50706 97/08/29  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی دستورالعمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازاد بر سرفصل دروس 30/45209 97/08/07  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی تکمیل و اصلاح ماده 7 و8 شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد نامه آموزشی 30/10196 97/02/31  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی شیوه نامه دوره دکتری تخصصی رشته های غیر پزشکی 30/52193 96/08/24  
  فرم های پروپوزال و پایان نامه فرم های پایان نامه 96  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو تعیین تشویق و رکود اعضای هیات علمی 10/14180 95/2/27  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو دستورالعمل تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی 10/85964 95/11/20  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی شیوه نامه ارزبابی جامع دوره دکتری تخصصی 30/82634 95/11/12  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد 10/47581 95/07/10  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی آئين نامه آموزشي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي سال 95 به بعد 10/47581 95/07/10  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری 70/43121 95/06/23  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی پرسشنامه هفدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده 95/06/22  
  فرم ها و آیین نامه های پژوهشی دستورالعمل امتیازدهی پژوهشگر برتر 95/06/22  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد معرفی فرصت های شغلی،انجام کارآموزی و پایان نامه دانشجویان در پارک فناوری پردیس 95/06/01  
  آیین نامه های پایان نامه ارشد بخشنامه يكسان سازي مقررات به منظور جلوگيري از تفسيرهاي متعدد در خصوص حداقل نمره قبولي و مشروط آزمون هاي زبان مورد تاييد 30/34325 95/05/20  
  فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی بخشنامه دستورالعمل کمیسیون موارد خاص 10/4273 95/01/25  
  فرم های پروپوزال و پایان نامه فرم نگارش پایان نامه 95  
  فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو دستورالعما اجرایی روند بررسی پرونده های مربوط به اعطای ترفیع سالانه اعضای هیات علمی 30/64509 93/07/03  
جستجو

نام بخشنامه

تاریخ بخشنامه

شماره بخشنامه
صندوق رفاه دانشجویان (6)
فرم های پروپوزال و پایان نامه (2)
فرم های ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود (5)
آیین نامه های پایان نامه ارشد (20)
فرم و آیین نامه های هیات علمی و اساتید مدعو (26)
فرم و آيين نامه هاي فرهنگي (3)
فرم ها و آیین نامه های اداری مالی (13)
فرم ها و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی (27)
فرم ها و آیین نامه های پژوهشی (39)
فرم ها و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی (0)