واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 28 خرداد 1398

باشگاه پژوهشگران جوان

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 دکتر آزاده  ظریف لولویی

دکتري مهندسی برق 
ایمیل : zarif@pardisiau.ac.ir

 

آدرس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:

http://www.bpj.ir

براي عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پرديس لطفا ابتدا از طريق لينك فوق وارد سايت باشگاه شويد. و شرايط عضويت را مطالعه كرده و از طريق منوي عضويت در باشگاه (منوي سمت راست) اقدام نماييد.