واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 28 خرداد 1398

لینک های مفید

آدرس : شهر جديد پرديس-فاز 4 خیابان فردوس 7  |
تلفن : 11-76281010 

سایت های دانلود کتاب :

www.ketabnak.com

www.98ia.com

www.takbook.com

www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

دوستان می توانند کتاب های رایگان رو از سایت های بالا دانلود کنند.

معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

بانکهای اطلاعاتی

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

مقالات فارسی

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق

www.hadith.net/new

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibr.org

an.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

دایره المعارف بریتانیکا

www.brit

[۶/۳،‏ ۰:۰۲] ملک زاده. فرهود: sites

دانشگاه اهايو:

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24 کشور اروپايي

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا

http://escholarship.org/

دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي

http://www.oalib.com/

دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech

http://www.intechopen.com/

دسترسي رايگان به مقالات علمي — دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسي رايگان به مقالات علمي — مقالات 1753 ژورنال-— دانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu/

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/

دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاه Proceeding of the National Academy of Sciences

http://www.pnas.org