واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 01 شهریور 1398

گروه معماری مقاطع کاردانی و کارشناسی

دکتر فهیمه معتضدیان

دکتر فهیمه معتضدیان

  • مدیر گروه: دکتر فهیمه معتضدیان
  • مقاطع تحصیلات: کاردانی و کارشناسی
  • کارشناس رشته: فاطمه فرحی
  • اعضای هیات علمی گروه معماری: مشاهده اعضای هیات علمی