دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تاریخ: 02 اردیبهشت 1397

قابل توجه دانشجویان گرامی - تخفیفات دانشجویی

دانشجویان گرامی

جهت دریافت تخفیفات دانشجویی با در دست داشتن مدارک از تاریخ 97/02/01 الی 97/02/31 به امور مالی مراجعه نمایید.