واحد علوم و فناوری پردیس

شنبه 11 تیر 1401

رویکرد واحد پردیس

 

با امضاي موافقت نامه همكاري مشترك شماره 39707/11 به تاريخ 1399/02/13 فيمابين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و دانشگاه آزاد اسلامي براي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ناحيه نوآوري پرديس بستر مناسب همكاري هدفمند دو قطب علمي و فناوري منطقه شكل گرفت. طبق ماده 2، بند 3-1 تفاهم نامه "جذب دانشجويان خارجي يكي از محورهاي اصلي فعاليت­هاي دانشگاه است و رئيس دانشگاه اقدامات لازم را براي جذب دانشجويان خارجي از سال 1400 انجام خواهد داد بنحوي كه اين دانشگاه به عنوان قطب جذب دانشجويان خارجي در كشور مطرح گردد".

همچنين بر اساس طبقه بندي صورت گرفته در GDP حوزه اقتصادي غالب در شهرستان پرديس حوزه دانش بنيان مي­باشد و مطابق با مصوبات جلسه آمايش نمايندگان استاني دانشگاه آزاد اسلامي، مورخ 31/6/ 1400، در خصوص كليات ناحيه بندي و ماموريت گرايي واحدهاي استان توسط مسئولين دانشگاه، ماموريت ويژه واحد پرديس در ناحيه شرق استان تهران فناوري در آمايش برنامه ريزي گرديده است. در راستاي تحقق سند تحول و تعالي دانشگاه آزاد اسلامي –برنامه پنج ساله راهبردي عملياتي (1400 – 1405)، سند جامع روابط بين المللي جمهوري اسلامي ايران مبني بر گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه­ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

اســـتفاده از ظرفیتهای علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی برحسب نیاز.
تبدیـــل ایـــران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهشهای محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسلام. 
يكي از گام­هاي مهم در راستاي تحقق ماموريت واحد پرديس، جذب دانشجويان بين المللي در حوزه­هاي دانش بنيان و فناوري مي­باشد. همچنین در این راستا اهم اقدام مربوطه با طرح ماموریت گرایی آمایش محور استان مبتنی بر سند تحول به شرح زیر می باشد.

شاخص ها و اهداف کمی متناظر با اهداف راهبردی (جدول 3-1: سند تحول و تعالی دانشگاه)
بهبود رشته های تحصیلی روزآمد
بسته کاری و افزایش تعاملات بین المللی و ارتقا جایگاه
موزون سازی تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان غیرایرانی به کل اعضای هیات علمی و دانشجویان
بهبود شاخص جذب پذیرفته شدگان
راه کنش ها و اقدامات: ارتقا جایگاه بین­المللی و الهام بخشی (جدول 3-1: سند تحول و تعالی دانشگاه)
اقدام وشناسایی و بررسی مراکز علمی هدف و اولویت بندی آنها بر اساس امکان همکاری و درجه علمی
عقد تفاهم نامه تعامل و الگوبرداری با موسسات علمی- پژوهشی مطرح جهان
پیشرفت در جذب و پذیر دانشجویان غیرایرانی در واحدهای داخلی و برون مرزی
آماده سازی و به روزرسانی رشته های تحصیلی و محتوای درسی برای دانشجویان غیر ایرانی
با توجه با اهمیت تغییر نگاه و رویکرد به سمت جهانی شدن، در ادامه ضمن بررسی رویکرد کلی این واحد در جذب دانشجوی بین­الملل به معرفي پتانسيل­هاي موجود واحد فناور ونوآور پردیس، پرداخته می­شود.